Video vergadering op 10 februari 2021.

– Wijkvereniging doet mee met de inspraak voor het fietsenplan 2030 van de gemeente. Wij doen mee in de discussie en kunnen ideeën aandragen, knelpunten aandragen en voorstellen doen. Inventarisatie is geweest en zal gebundeld worden waarna voorstellen komen voor vernieuwing, aanpassingen en wijzigingen.

– Het IKC project loopt nog. De heer van der Linden heeft veel bezwaar en zal in de ontwikkelingen betrokken worden.

– Het milieuplatform is bezig met de plannen voor de energietransitie waar uiteindelijk elke bewoner van Pijnacker mee te maken krijgt. We zoeken nog steeds een deskundige die de wijkvereniging zou willen vertegenwoordigen. Hij of zij kan met de secretaris contact opnemen. (secretaris@pijnacker-noord.nl)

– De woningbouw is een pilot begonnen met de bewoners van de Visserlaan voor verduurzaming van de flats in onze wijk Bij voldoende deelname zal het project worden uitgevoerd en als voorbeeld voor de overige flats. Eén en ander zal nog wel even duren en gaat in overleg met bewoners en wijkvereniging.

– Het Stanislas project vordert gestaag. De keuze van ontwikkelaar is gemaakt en is vertraagd naar de raad gestuurd. 16 februari moet de raad er een klap op geven en dan kunnen betrokkenen nog reageren op de plannen.

– Uitleg van de gemeente over extra ondergrondse containers is ons uitgelegd en akkoord bevonden. Alleen de plaatsing van de containers bij de Schoutenlaan zijn nog een vraagteken.

– Er is positief gereageerd op de nieuwjaarskaart en daarop zijn twee reacties geweest waar het bestuur mee bezig is om deze te behandelen en naar tevredenheid af te ronden.

– Bewoners kunnen zich melden bij de Energie coöperatie voor deelneming aan project zonnecollectoren. Zie de website.

– Bewoners kunnen zich bij de gemeente melden als zij een plek weten waar nog bomen gepland kunnen worden.

– ALV 2021 zal gepland worden. Penningmeester zoekt nog kandidaten voor de kascommissie. Hou de website in de gaten.

Graag tot de volgende keer.

Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...