Video vergadering op 13 januari 2021.

– Wijkvereniging doet mee met de inspraak voor het fietsenplan 2030 van de gemeente. Wij doen mee in de discussie en kunnen ideeën aandragen, knelpunten aandragen en voorstellen doen.Bewoners kunnen tot 8 februari 2021 reageren op het fietsenplan. Zie website gemeente Pijnacker-Nootdorp.

– Er zijn voor het project IKC mailtjes met bezwaren bij de secretaris binnen gekomen. Met deze leden is contact opgenomen en zullen bij de voortgang betrokken worden.

– Het milieuplatform is bezig met de plannen voor de energietransitie waar uiteindelijk elke bewoner van Pijnacker mee te maken krijgt. We zoeken nog een deskundige die de wijkvereniging zou willen vertegenwoordigen. Hij of zij kan met de secretaris contact opnemen. (secretaris@pijnacker-noord.nl)

– KPN heeft wettelijk gezien het recht om glasvezel in gemeenten aan te leggen. Er is overleg geweest met SKP maar de KPN stelde te hoge eisen waardoor er geen samenwerking mogelijk is. Voor onze wijk staat deze uitbreiding voor 2022 gepland. Wordt vervolgd.

– Het Stanislas project vordert gestaag. De keuze van ontwikkelaar is gemaakt en deze is naar de raad gestuurd. Zij moeten er een klap op geven en dan kunnen betrokkenen nog reageren op de plannen.

– De mededeling in de Telstar van 6 januari 2021 over de plaatsing van extra ondergrondse containers deed bij het bestuur de wenkbrauwen fronsen en hebben om opheldering gevraagd. Het is niet erg duidelijk waar deze geplaatst worden.

– Alle bewoners van de wijk Pijnacker-Noord hebben van het bestuur een nieuwjaarskaart ontvangen.

We hopen dat er op gereageerd gaat worden. Graag tot de volgende keer.

Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.