Video vergadering op 13 januari 2021.

– Wijkvereniging doet mee met de inspraak voor het fietsenplan 2030 van de gemeente. Wij doen mee in de discussie en kunnen ideeën aandragen, knelpunten aandragen en voorstellen doen.Bewoners kunnen tot 8 februari 2021 reageren op het fietsenplan. Zie website gemeente Pijnacker-Nootdorp.

– Er zijn voor het project IKC mailtjes met bezwaren bij de secretaris binnen gekomen. Met deze leden is contact opgenomen en zullen bij de voortgang betrokken worden.

– Het milieuplatform is bezig met de plannen voor de energietransitie waar uiteindelijk elke bewoner van Pijnacker mee te maken krijgt. We zoeken nog een deskundige die de wijkvereniging zou willen vertegenwoordigen. Hij of zij kan met de secretaris contact opnemen. (secretaris@pijnacker-noord.nl)

– KPN heeft wettelijk gezien het recht om glasvezel in gemeenten aan te leggen. Er is overleg geweest met SKP maar de KPN stelde te hoge eisen waardoor er geen samenwerking mogelijk is. Voor onze wijk staat deze uitbreiding voor 2022 gepland. Wordt vervolgd.

– Het Stanislas project vordert gestaag. De keuze van ontwikkelaar is gemaakt en deze is naar de raad gestuurd. Zij moeten er een klap op geven en dan kunnen betrokkenen nog reageren op de plannen.

– De mededeling in de Telstar van 6 januari 2021 over de plaatsing van extra ondergrondse containers deed bij het bestuur de wenkbrauwen fronsen en hebben om opheldering gevraagd. Het is niet erg duidelijk waar deze geplaatst worden.

– Alle bewoners van de wijk Pijnacker-Noord hebben van het bestuur een nieuwjaarskaart ontvangen.

We hopen dat er op gereageerd gaat worden. Graag tot de volgende keer.

Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...