Video vergadering op 10 maart 2021.

Wijkvereniging doet mee met de inspraak voor het fietsenplan 2030 van de gemeente. Wij doen mee in de discussie en kunnen ideeën aandragen, knelpunten aandragen en voorstellen doen.
Inventarisatie is geweest en zal gebundeld worden waarna voorstellen komen voor vernieuwing, aanpassingen en wijzigingen.
Er zijn drie online bijeenkomsten geweest over het IKC project. Opmerkingen, bezwaren en ideeën worden gebundeld en het is wachten op een verslag van de gemeente.
Er was een goede inbreng van wijkbewoners. Het milieuplatform is bezig met de plannen voor de energietransitie waar uiteindelijk elke bewoner van Pijnacker mee te maken krijgt. We zoeken nog steeds een deskundige die de wijkvereniging zou willen vertegenwoordigen.
Hij of zij kan met de secretaris contact opnemen. (secretaris@pijnacker-noord.nl)
De woningbouw is een pilot begonnen met de bewoners van de Visserlaan voor verduurzaming van de flats in onze wijk
Er is voldoende deelname en het project worden uitgevoerd en als voorbeeld dienen voor de overige flats. Eén en ander zal nog wel even duren en gaat in overleg met bewoners en wijkvereniging.
Het Stanislas project is voorlopig gegund aan Blauwhoed. De keuze van ontwikkelaar is dus gemaakt.
Wanneer er geen bezwaar wordt aangetekend door de andere ontwikkelaars, zal er snel een participatie traject met omwonenden en wijkvereniging opgestart worden door de gekozen ontwikkelaar. Dan worden de pannen openbaar gemaakt.
Bij het Denksporthuis zijn voorlopig bovengrondse containers geplaatst in afwachting van een geschikte ondergrondse plek.
De Energie coöperatie zal nogmaals via de nieuwsbrief en de website onder de aandacht van de leden worden gebracht.
De stukken voor de ALV 2021 zullen online en per post aan de leden worden verstrekt.
De jaarlijkse ALV moet voor 1 juni gehouden zijn en het bestuur ziet dat in 2021 helaas ook niet gaan gebeuren.
Mocht het na de zomer weer mogelijk zijn om met leden bij elkaar te komen, dan is het bestuur van plan een gezellige avond te organiseren om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.
Met de SWOP is een oriënterend gesprek geweest. Daarin kwam naar voren of wij voor activiteiten hun ruimte kunnen gebruiken. Verder kwam de vraag of er bewoners zijn die andere bewoners met een beperking van Ipse de Bruggen zouden kunnen begeleiden al naar de wensen van de bewoners met een beperking.
Via de nieuwsbrief en op de site zal daar aandacht voor worden gevraagd.. 
Graag tot de volgende keer.

Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...