Videovergadering van 11 november 2020.

– Grondonderzoek van de buurttuin heeft geen verontrustende vervuiling aangetoond.

– Er zal een faunawandeling met informatieborden worden gemaakt langs de diervriendelijke onderdoorgangen en andere ecologische aanpassingen die zijn aangelegd met het ophogen en aanpassen van de wijk.

– In het project IKC zal de wijkvereniging met de gemeente de vinger aan de pols houden omtrent aspecten die volgens de betrokken bewoners kunnen spelen.

– Drie ontwikkelaars die over gebleven zijn hebben hun plannen gemaakt en zijn onder direct betrokkenen verspreid. Ze hebben hun keuze kenbaar gemaakt en de gemeente zal deze bij de keuze betrekken. de uiteindelijke keuze zal door het college aan de raad worden gepresenteerd. Zij kunnen hun visie er over uitspreken waarna half januari een definitieve keuze gemaakt zal worden.

– Op de oproep van de gemeente in de Telstar om plaatsen aan te geven voor het planten van een boom, is weinig gereageerd. De wijkvereniging zal dit alsnog onder de aandacht van de bewoners brengen.

– Bewoners kunnen bladkorven zelf bij gemeente aanvragen. De wijkvereniging zal hen daar volgend jaar op tijd aan helpen herinneren.

– Tot de volgende keer.

Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.