Op 13 oktober 2021 zijn we bij Petra te gast geweest om een en ander weer op te pakken.

10 november houden we een gezellige avond voor leden.
Programma:
* informatie,
* lezing van Aad Tas van Historisch Genootschap over ontwikkeling Noordweg,
* afscheid oud-bestuursleden en loopquiz over Pijnacker afgewisseld met pianomuziek door Nico Graafland.

Uitzetten faunawandeling vordert gestaag en zal binnenkort worden uitgerold.
Vijverplan Noord zal worden uitgevoerd.
Gemeente vragen het bord Pinkeltje te bevestigen.
Bladkorven zijn aan te vragen bij de gemeente.
Zie website. Verder waren er niet veel punten.

Dit was het weer. Graag tot de volgende keer.

Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.