Pijnacker, 10 januari 2022

Beste leden van de wijkvereniging Pijnacker-Noord,

Even een mail om u allen te informeren over het besluit van het bestuur om namens de wijkvereniging de zienswijze te ondersteunen, die als bijlage toegevoegd is.

Velen van jullie zullen deze kaart van het ministerie van Economische zaken en Klimaat hebben ontvangen. Ter inzage ligt een ontwerp-instemmingsbesluit voor een mijnbouwvergunning voor de volgende 30 jaar om in dit gebied aardwarmte op te mogen pompen. In onze wijk maken de flatbewoners al gebruik van de aardwarmte via Ammerlaan. De kans bestaat, wanneer iedereen van het gas af moet, dat de mogelijkheid geboden wordt gebruik te maken van het aardwarmtenet van Ammerlaan. Het is belangrijk dat alles zo goed mogelijk geregeld wordt. Vooral de veiligheid en de risico’s (zie Groningse gasveld) en de informatie naar de bewoners van betrokken wijken of zelfs de hele gemeente.

In Delfgauw hebben inwoners al eerder een kaart over de aanvraag van de firma Duijvestein ontvangen. Daar hebben een aantal inwoners en organisaties zich in verdiept en een groep opgericht onder de naam: VGPN (Verantwoord Geothermie Pijnacker Nootdorp). Zij hebben contact gehad met de tuinders, met de wethouder en leden van de raad en met het ministerie. Op de website van de bewonersvereniging Delfgauw is al hun informatie te vinden. Daar is ook de zienswijze te vinden, die ook hier bijgevoegd is.

Deze twee aardwarmtewinningen zijn te vergelijken. Er is dus besloten gezamenlijk één zienswijze in te dienen met zoveel mogelijk steun van alle bewoners. Dat moet voor 13 januari 2022, dus alle leden toestemming vragen gaat niet. Het bestuur neemt aan dat u instemt met deze zienswijze. Wilt u deze zienswijze persoonlijk ondersteunen dan kunt u dat doen met een mail naar de VGPN i
nfovgpn@gmail.com

 Mocht u een ander bezwaar hebben dan kunt u zelfstandig een eigen zienswijze indienen. Dat kan nog tot 27 januari 2022 voor de aanvraag van Ammerlaan.

Op de website van de bewonersvereniging Delfgauw,

https://bewonersverenigingdelfgauw.nl/verantwoorde-geothermie-aardwarmte

kunt u veel meer informatie vinden. Wij zullen ook enige informatie op onze website plaatsen.

Hier de link naar het concept:
       Zienswijze Geothermie Pijnacker-Nootdorp

Vriendelijke groeten namens het bestuur van wijkvereniging Pijnacker-Noord, Petra Graafland, voorzitter

Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...